אבטחה פיזית

אל מול יתרונותיו של היריב הנובעים מהעובדה שהוא זה שקובע את מיקום התקיפה, מועד הביצוע שלה ועוצמתה עומדת בפני הגוף/החברה היכולת להיערך מבעוד מועד מבחינת האבטחה הפיזית בצורה שתאפשר לו התמודדות מיטבית מול האיומים. מערך האבטחה הפיזית מהווה נדבך משמעותי בבניית יכולותיו של מערך האבטחה של הגוף.

מערך האבטחה הפיזית הינו פועל יוצא שיכלול נתוני סקר סיכונים, הערכת מצב עדכנית וניתוח אופי פעולתו של המתחם וייעודו. מערך אבטחה פיזית יעיל חייב להשתלב בפעילות השוטפת של המתקן במטרה לאפשר לגוף/מתחם המאובטח לממש את ייעודו.

 

מערך האבטחה הפיזית המתוכנן בצורה מקצועית מנצל את יתרונותיו הקיימים של המתחם והסביבה בה הוא ממוקם תוך שילוב של מערכות טכנולוגיות למיגון ואבטחה לסגירת פערים המהווים את החוליה החלשה בשרשרת האבטחה.

מערך האבטחה הפיזית אשר נבנה על בסיס ניתוח מסודר של נתוני השטח וצרכי הגוף יוצר תנאי פתיחה משופרים עבור מערך האבטחה ומאפשר התמודדות מובנית פאסיבית ואקטיבית מול קשת רחבה של דרכי פעולה אפשריות של יריב.

היחידה לביטחון לאומי, באמצעות חטיבת הייעוץ הביטחוני, תתכנן ,תגבש ותלווה את מערך האבטחה הפיזית עבור לקוחותיה,על בסיס ניתוח מקצועי של האיומים, תנאי השטח וצרכי הלקוח. תוכנית מערך האבטחה הפיזית תהווה תמיד את המענה המיטבי המשלב רמת אבטחה גבוהה יחד עם שמירה על יכולתו של הגוף לממש את ייעודו העסקית/כלכלית.