בניית תיקי שטח

היחידה לביטחון לאומי, באמצעות חטיבת הייעוץ הביטחוני, מציעה ללקוחותיה שרותי בניית תיקי שטח מקצועיים בכפוף למפרט שהוגדר על ידי משטרת ישראל. 

תיק השטח מהווה את בסיס הנתונים המרכזי של המתחם ומשמש הן כזיכרון הארגוני של המתחם והן כעזר שת”פ היוצר שפה משותפת עם כלל עובדי המתחם ובין יחידת הביטחון במתחם לגורמים חיצוניים (בדגש על יחידות סיוע והצלה). 

מטרת בניית תיק השטח היא לרכז את כל הנתונים הרלוונטיים, של המתחם, כדי לשפר את רמת ההכרות של עובדי המתחם וגורמים חיצוניים עם המתחם. תיק שטח מקיף הבנוי בצורה מקצועית משפר את רמת המוכנות של המתחם ועובדיו למצבי חירום ומשפר את יכולת גורמי החירום להגיש סיוע ברגעי אמת.

תיק השטח מהווה בפועל בסיס נתונים משותף ומעודכן כך שבשעת הצורך הוא יסייע לשפר ולקצר את זמני התגובה של כוחות הסיוע וההצלה. במקרה של התרעה מוקדמת על אירוע חירום צפוי ישמש תיק השטח כבסיס להערכות המוקדמת וכאמצעי שעל פיו ניתן להעביר הנחיות מתאימות וברורות, טרם האירוע ובמהלכו, לעובדי המתחם ומנהליו

צוות החטיבה לייעוץ ביטחוני, של היחידה לביטחון לאומי, יבצע את בניית תיק השטח לאחר מספר מפגשי היכרות וסיורי שטח להכרת המתחם וסביבתו הקרובה. סיורי השטח יבוצעו בכל אחד משלבי הפעילות של המתחם במטרה ללמוד את המאפיינים המיוחדים לכל שלב ושלב. בניית תיקי שטח תכלול התייחסות לכל אחד מהסעיפים הכלולים בפורמט משטרת ישראל בדגש על :

  • נתונים על מבנים שבאחריות הארגון/חברה.
  • סקירה על צורת הבנייה, חלוקת המבנה ומיקומו באתר.
  • דרכי הגישה אל המתחם וממנו.
  • מיקום על נקודות GPS.
  • מפות גישה.
  • מיקום כוחות הביטחון וההצלה באזור בשגרה ונקודות הערכות בחירום.