פעילות של מעילות על ידי עובדים מתוך תאגיד, לעיתים קרובות בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים, הינה תופעה שכיחה. הניסיון מלמד כי במערכת בה פועלים עובדים רבים ואשר נמצאת בקשר שוטף עם גורמי חוץ, הסבירות למעילות בסדרי גודל שונים היא גבוהה.

משולש המעילה מתייחס לשלושה גורמים עיקריים הגורמים לעובד לבצע את המעילה:

 לחץ – סוגים שונים של לחץ כספי הנובעים מהימורים, הלוואות בשוק האפור, הפסדים עסקיים, מחלה, רגשי נקם, בצע כסף או מלחץ לעמוד ביעדים.

 הצדקה – לגיטימציה מצפונית לביצוע עבירות מרמה כתוצאה מתחושה של פער בין רמת התרומה לחברה לרמת השכר הינה נורמה מקובלת. הצדקות אחרות הן כוונות עתידיות (כביכול) להחזרת הכספים, טענה שהנזק לארגון אינו מהותי וכן החלטה שהסיכון שווה את הסיכוי.

הזדמנות – ניתנת בעצם האמון המוחלט המאפשר גישה חופשית לנכסים ולרישומים ובשל העדר בקרות, אוירה של “עיגול פינות וגישה סלחנית לעבירות .

היחידה לביטחון לאומי באמצעות החטיבה לייעוץ ביטחוני, מציעה ללקוחותיה שרותי חקירות באופן שוטף ועל פי תוכנית עבודה שנתית וחקירות נקודתיות בעת אירוע פגיעה בחברה וברכושה. במסגרת החקירות יפיקו יועצי היחידה לביטחון לאומי דו”ח המסכם את ממצאי החקירה ומסקנותיה במטרה למנוע הישנות פגיעות דומות ומניעת אובדן עסקי/כספי לחברה.