חקירת מהימנות עובדים היא חקירה בעלת שתי פנים עיקריות: חקירת עובדים שכבר עובדים בחברה וחקירת מועמדים לגיוס לעבודה בחברה.

הצורך בבדיקת מהימנות עובדים שכבר מועסקים בחברה עלול להתעורר ממספר סיבות:

  • רצון לקדם עובד לתפקיד רגיש בו הוא עתיד להיחשף לסודות מסחריים או לעבוד עם סכומי כסף גדולים.
  • רצון לקדם עובד למשרה בכירה מאוד או שינוי סטאטוס העסקתו לעמדת שותף.
  • בהתעורר חשד כי עובד מדליף מידע עסקי לעסקים מתחרים, גונב מידע, פוגע בזדון בחברה.
  • בהתעורר חשד כי עובד משקר לגבי שעות העבודה, מילוי הוראות או זיוף אישורים למיניהם.

הצורך בבדיקת מהימנות עובדים אשר נמצאים בתהליך גיוס לחברה תעשה ממספר סיבות:

  • מניעת כניסת עובדים בעלי רקע פלילי/מפוקפק.
  • אימות נתונים אותם הגיש המועמד בקורות החיים שהעביר לחברה.
  • בדיקת רקע אישי משפחתי למניעת חשיפת העובד לניגוד אינטרסים ברמה האישית.

היחידה לביטחון לאומי, באמצעות חטיבת הייעוץ הביטחוני, תבצע עבור לקוחותיה בדיקות מהימנות עובדים במטרה לאבחן את מידת הסיכון הנשקפת לחברה מהעסקתו של העובד. בדיקת המהימנות תבוצע תוך כדי שילוב חקירות במספר מישורים.

  •          בדיקות פוליגרף .
  •          התקנת ציוד טכנולוגי למעקב ובקרה.
  •          ביצוע מעקבים והאזנות, על פי הצורך.