מודיעין עסקי הוא תוכנית שיטתית ואתית לאיסוף וניתוח מידע על פעולות מתחרים ומגמות עסקיות כלליות, מקשת רחבה של מקורות, על יכולתם, חולשותיהם, כוונים ומגמות של פעילותם של המתחרים, כדי לזהות שינויים אסטרטגיים מבעוד מועד ולהעריך, מה מתכוונים המתחרים לעשות, כדי להיערך להשגת יתרון תחרותי על פני המתחרים הפעילים. הסביבה העסקית משתנה בקצב מהיר ולכן, גדל הצורך בכלי שיוכל לזהות שינויים אצל המתחרים ולעקוב אחריהם. הנחת המוצא היא כי ידע מודיעיני על המתחרים חיוני לתהליך קבלת החלטות ולפעילות השוטפת של החברה.
היחידה לביטחון לאומי, במסגרת החטיבה לייעוץ ביטחוני, מדריכה ופועלת בתחום המודיעין העסקי במטרה לשפר את יכולות הגוף להתמודד בשוק התחרותי. היחידה לביטחון לאומי תלווה ותוביל את לקוחותיה במטרה לאפשר להם התמודדות מול גורמים מתחרים מתוך עמדת יתרון של ידע שמעניק לחברה כוח. מומחי היחידה לביטחון לאומי יזהו ויגבשו עבור הארגון את התוצר הסופי של המודיעין העסקי, המיועד לתמוך בהחלטות אסטרטגיות, טקטיות ואופרטיביות של מקבלי ההחלטות בארגון.
מידע הוא כוח, עצמה ונכס אסטרטגי.

עבודת יועצי היחידה לביטחון לאומי תתבצע בשיתוף עם הלקוח במטרה לאתר את המידע הנחוץ באופן ממוקד, ענייני ובכפוף לאסטרטגיות שנקבעו בחברה. העבודה תתמשך על פני פרקי זמן שונים במטרה ליצור הפקה רצופה של מידע ניתוחו וקטלוגו בכפוף למטרות אסטרטגיות שהוגדרו על ידי הנהלת החברה.

מהימנות עובדים ומועמדים

חקירת מהימנות עובדים היא חקירה בעלת שתי פנים עיקריות: חקירת עובדים שכבר עובדים בחברה וחקירת מועמדים לגיוס לעבודה בחברה.
הצורך בבדיקת מהימנות עובדים שכבר מועסקים בחברה עלול להתעורר ממספר סיבות:
  •          רצון לקדם עובד לתפקיד רגיש בו הוא עתיד להיחשף לסודות מסחריים או לעבוד עם סכומי כסף גדולים.
  •          רצון לקדם עובד למשרה בכירה מאוד או שינוי סטאטוס העסקתו לעמדת שותף.
  •          בהתעורר חשד כי עובד מדליף מידע עסקי לעסקים מתחרים, גונב מידע, פוגע בזדון בחברה.
  •          בהתעורר חשד כי עובד משקר לגבי שעות העבודה, מילוי הוראות או זיוף אישורים למיניהם.
הצורך בבדיקת מהימנות עובדים אשר נמצאים בתהליך גיוס לחברה תעשה ממספר סיבות:
  •          מניעת כניסת עובדים בעלי רקע פלילי/מפוקפק.
  •          אימות נתונים אותם הגיש המועמד בקורות החיים שהעביר לחברה.
  •          בדיקת רקע אישי משפחתי למניעת חשיפת העובד לניגוד אינטרסים ברמה האישית.
היחידה לביטחון לאומי, באמצעות חטיבת הייעוץ הביטחוני, תבצע עבור לקוחותיה בדיקות מהימנות עובדים במטרה לאבחן את מידת הסיכון הנשקפת לחברה מהעסקתו של העובד. בדיקת המהימנות תבוצע תוך כדי שילוב חקירות במספר מישורים.
  •          בדיקות פוליגרף .
  •          התקנת ציוד טכנולוגי למעקב ובקרה.
  •          ביצוע מעקבים והאזנות, על פי הצורך.