שרשרת אספקה הינה מערכת מתואמת של אנשים, פעילויות מידע ומשאבים, המעורבים באספקת מוצר או שירות מהחברה המספקת ועד ללקוח. פעילויות של שרשרת אספקה הופכות חומר גלם ורכיבים למוצר המסופק ללקוח הקצה.

הרעיון הכלכלי העומד מאחורי שרשראות האספקה למיניהם הוא להביא למינימום את העלות הכוללת של מערך האספקה מתוך שאיפה לשפר את רווחיות החברה.

פגיעה של גורמים בעלי עניין בשרשרת האספקה עלולה לגרום לנזקים כבדים לחברה הן בהיבט הקשרים העסקיים העתידיים והן בהיבטים הכלכליים (אובדן סחורות ואובדן הכנסות).

היחידה לביטחון לאומי מציעה ללקוחותיה שרותי בחינה והגנה על שרשרת האספקה במטרה לאפשר לחברה לנהל את עסקיה ללא הפרעות תוך מימוש יעדיה הכלכליים. שרותי היחידה לביטחון לאומי כוללים:

 הגנה על חומרי גלם ומוצרים תוך פיקוח ובקרה שוטפים בכל שלבי התהליך הלוגיסטי ובשרשרת האספקה.

  פיקוח על ספקי חומרי הגלם דרך תהליך הייצור.

 פיקוח על המלאי .

 פיקוח על המוצר הסופי המגיע ללקוח.

פיקוח על החזרות והשמדות.

איתור פרצות ובניית תהליכים הגנתיים.

הטמעת נהלי עבודה והרגלי עבודה במטרה לצמצם פערים בין מלאי למצאי במחסנים ובחנויות ולשימור רמת פחת מינימאלית.