מניעת אובדן היא שם כולל לפעילות רב תחומית, בארגון, שמטרתה לאתר נקודות תורפה בארגון. חלק מנקודות התורפה נובע מכשלים בתהליכי העבודה השונים הכוללים:
 •  טעויות מנהליות.
 •  טיפול לקוי בשרשרת המוצר.
 •  גניבות עובדים בארגון .
נתונים בינלאומיים מראים כי חברות סובלות מאובדן של 0.5-3 אחוז מכלל המכירות בארגון. נתונים אלה מייצגים נאמנה גם את המציאות בארץ.  חטיבת הייעוץ הביטחוני של היחידה לביטחון לאומי מתמחה בהדרכה והכוונה בתחום מניעת האובדן וצמצום הפחת. פעולות מניעת האובדן מיושמות תוך שימוש ויישום טכנולוגיות חכמות, המסייעות במניעת גניבות פנימיות וחיצוניות.אנו ביחידה לביטחון לאומי מתאימים “חליפת ביטחון” חכמה הנותנת מענה לצרכיו הייחודיים של הארגון.עם  סיום בחירת והכשרת מערך האבטחה והמניעה וקביעת דפוסי העבודה, מלווים יועצי היחידה לביטחון לאומי את תהליך ההטמעה תוך ביצוע בקרות על ישום התהליך.

חקירות ואיתור מעילות

פעילות של מעילות על ידי עובדים מתוך תאגיד, לעיתים קרובות בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים, הינה תופעה שכיחה. הניסיון מלמד כי במערכת בה פועלים עובדים רבים ואשר נמצאת בקשר שוטף עם גורמי חוץ, הסבירות למעילות בסדרי גודל שונים היא גבוהה.
משולש המעילה מתייחס לשלושה גורמים עיקריים הגורמים לעובד לבצע את המעילה:
 •  לחץ – סוגים שונים של לחץ כספי הנובעים מהימורים, הלוואות בשוק האפור, הפסדים עסקיים, מחלה, רגשי נקם, בצע כסף או מלחץ לעמוד ביעדים.
 •  הצדקה – לגיטימציה מצפונית לביצוע עבירות מרמה כתוצאה מתחושה של פער בין רמת התרומה לחברה לרמת השכר הינה נורמה מקובלת. הצדקות אחרות הן כוונות עתידיות (כביכול) להחזרת הכספים, טענה שהנזק לארגון אינו מהותי וכן החלטה שהסיכון שווה את הסיכוי.
 • הזדמנות – ניתנת בעצם האמון המוחלט המאפשר גישה חופשית לנכסים ולרישומים ובשל העדר בקרות, אוירה של “עיגול פינות וגישה סלחנית לעבירות .
היחידה לביטחון לאומי באמצעות החטיבה לייעוץ ביטחוני, מציעה ללקוחותיה שרותי חקירות באופן שוטף ועל פי תוכנית עבודה שנתית וחקירות נקודתיות בעת אירוע פגיעה בחברה וברכושה. במסגרת החקירות יפיקו יועצי היחידה לביטחון לאומי דו”ח המסכם את ממצאי החקירה ומסקנותיה במטרה למנוע הישנות פגיעות דומות ומניעת אובדן עסקי/כספי לחברה.
מניעת גניבות בשרשרת אספקה
שרשרת אספקה הינה מערכת מתואמת של אנשים, פעילויות מידע ומשאבים, המעורבים באספקת מוצר או שירות מהחברה המספקת ועד ללקוח. פעילויות של שרשרת אספקה הופכות חומר גלם ורכיבים למוצר המסופק ללקוח הקצה.
הרעיון הכלכלי העומד מאחורי שרשראות האספקה למיניהם הוא להביא למינימום את העלות הכוללת של מערך האספקה מתוך שאיפה לשפר את רווחיות החברה.
פגיעה של גורמים בעלי עניין בשרשרת האספקה עלולה לגרום לנזקים כבדים לחברה הן בהיבט הקשרים העסקיים העתידיים והן בהיבטים הכלכליים (אובדן סחורות ואובדן הכנסות).
 
היחידה לביטחון לאומי מציעה ללקוחותיה שרותי בחינה והגנה על שרשרת האספקה במטרה לאפשר לחברה לנהל את עסקיה ללא הפרעות תוך מימוש יעדיה הכלכליים. שרותי היחידה לביטחון לאומי כוללים:
 •  הגנה על חומרי גלם ומוצרים תוך פיקוח ובקרה שוטפים בכל שלבי התהליך הלוגיסטי ובשרשרת האספקה.
 •   פיקוח על ספקי חומרי הגלם דרך תהליך הייצור.
 •  פיקוח על המלאי .
 •  פיקוח על המוצר הסופי המגיע ללקוח.
 • פיקוח על החזרות והשמדות.
 • איתור פרצות ובניית תהליכים הגנתיים.
הטמעת נהלי עבודה והרגלי עבודה במטרה לצמצם פערים בין מלאי למצאי במחסנים ובחנויות ולשימור רמת פחת מינימאלית.