ניהול מערכי אבטחה ושירותי קב"ט

קציני ביטחון המנהלים את מערך האבטחה בחברה/גוף נדרשים להיות אנשי מקצוע בתחומי האבטחה מחד ומעורבות בתחומי הפעילות של החברה מאידך. חברות רבות שאינן זקוקות לקב”ט במשרה מלאה נוטות לוותר על הפונקציה או לשלב בה את אחד ממנהלי החברה ללא ידע מקצועי נדרש למשימות.

היחידה לביטחון לאומי, במסגרת חטיבת הייעוץ הביטחוני, ערוכה לספק ללקוחותיה את הפיתרון המקצועי בדמות שרותי ניהול מערך האבטחה, במטרה לסייע לחברה/גוף להתמודד עם המשימות והאתגרים לתחומי הביטחון. הניסיון המקצועי של היחידה לביטחון לאומי בתחום,מקנה ללקוח את השקט התעשייתי הנחוץ לו למימוש היעדים העסקיים תוך הסתמכות על היחידה לביטחון לאומי כגורם מקצועי,מלווה בתחומי הביטחון.

ניהול מערכי האבטחה מתבצע הן על ידי סיוע לאנשי החברה בתכנון משימות הביטחון וניהולם השוטף בכפוף לצרכי החברה והן על ידי הצבתו של איש מקצוע מטעמה, הכפוף ומזדהה עם צרכי הלקוח, לביצוע התפקיד בפועל, תוך השענות מלאה על הגב המקצועי של היחידה לביטחון לאומי.

שרותי ניהול מערכי האבטחה מעניק ללקוחותינו את הגמישות הנדרשת בהפעלת/ניהול מערכי האבטחה בחלקיות מישרה ובמקצועיות המתחייבת מחשיבות הנושא.

היחידה לביטחון לאומי עומדת לרשות הנהלת הגוף/החברה בכל הנושאים הקשורים ומשיקים לתחומי הביטחון תוך מתן סל פיתרונות המותאם לצרכי הלקוח ומטרותיו.