אבטחת אישים הינה תורת אבטחה מקצועית המשלבת מגוון שיטות אבטחה אשר מטרתן אבטחת שלומו של המאובטח. אבטחת אישים כוללת בתוכה עקרונות עבודה במספר תחומים מקצועיים שהם: אבטחה במתקני קבע, אבטחה במתקנים ארעיים, אבטחה באירועים ואבטחה בתנועה רכובה.הכרת שיטות האבטחה השונות ושילובן ליכולת אבטחה אפקטיבית של מאובטח הנתון לאיום, מחייבת רכישת מיומנות ייחודית כמו גם אינטגרציה של מערך האבטחה עם המאובטח ועם שגרת חייו.אבטחת אישים מאופיינת בדינאמיות ואתגרים משתנים ע”פ אופי פעילותו ודרישותיו של המאובטח. יצירת מערך אבטחה אפקטיבי סביב מאובטח דורשת יכולות מבצעיות גבוהות המשולבות בהערכת מצב מתמדת ,גמישות מחשבתית ויכולת תגובה לכל תרחיש.

היחידה לביטחון לאומי, במסגרת חטיבת ההדרכות וההכשרות בונה תוכנית מותאמת אישית ללקוחותיה במטרה להביא את האנשים בשטח לרמת היכרות ושליטה גבוהים במרכיבי שיטות אבטחת אישים תוך שימת לב מיוחדת ליכולת לשלב אותם באופן מיטבי במשימות האבטחה השונות .

הצוות המקצועי של היחידה לביטחון לאומי פועל בשיתוף פעולה עם הלקוח להעמדת יכולות מבצעיות אשר מאפשרות הפעלה של מערך אבטחת אישים מקצועי יעיל וגמיש אשר יוכל להתמודד עם מגוון האתגרים שיוצבו בפניו.