במסגרת פעילות חטיבת ההדרכות וההכשרות של היחידה לביטחון לאומי אנו מפעילים מחלקה ייעודית לתחום האבטחה בבתי מלון הזוכה לתמיכה ועידוד של התאחדות בתי המלונות בישראל. המחלקה נותנת מגוון רחב של שירותים, המתבססים על ניסיון רב שנים, שנצבר ביחידה לביטחון לאומי, בעיקר בהדרכת והכשרת קב”טי בתי מלון, במסגרת קורסי “מנהלי ביטחון מונחה משטרת ישראל”.

היחידה לביטחון לאומי, בנתה, תכנית הדרכה ייחודית לצוותי מחלקות הביטחון וכלל עובדי המלון, בנושאי הביטחון והבטיחות, תוך שימת דגש על בניית המוכנות של עובדי המלון למצבי חירום ואיומים ביטחוניים ובטיחותיים של עובדי המלון ויכולת התגובה שלהם למצבי חירום המתפתחים בגזרתם. תכנית ההדרכה כוללת קורסים המהווים הכשרה בסיסית וימי עיון המהווים רענונים מקצועיים בתחומי הפעילות השוטפת של צוותי האבטחה בבתי המלון.

היכולת לשלב מערך אמצעים טכניים/טכנולוגיים (מערכות טמ”ס, עמדות בידוק, מערכות אזעקה והתראה) ביחד עם כוח אדם מקצועי ומיומן מהווים את המענה המיטבי אל מול האיומים.

במסגרת הסדנאות וימי העיון מעבירים אנשי המקצוע של היחידה לביטחון לאומי את הנושאים הרלוונטיים במטרה לשפר את יכולותיהם של מערכי האבטחה תוך שילוב מקסימאלי בין כוח האדם והמערכות הטכנולוגיות.