החבלה בעידן המודרני, הפכה לכלי שרת בידיהם של ארגוני הטרור וארגוני הפשיעה ברחבי העולם, לצורך השגת מטרותיהן השונות .

קשת האיומים הקיימים בתחום החבלה מקיפה מגוון רחב של נושאים והיא נושקת הן לתחום הביטחוני הממלכתי והן לתחום האזרחי.

בעוד שכוחות הביטחון ברחבי העולם מצויים בעיצומה של התמודדות ,יום יומית כמעט, למול ארגוני הטרור והפשיעה , הרי שהתמודדותם של חברות וארגונים אזרחיים עם האיומים הנ”ל עדיין בחיתוליה.

הערכות מיטבית מול איומי החבלה על כל מרכיביה מתחילה בראש ובראשונה בהכרה והבנה של התחום והתחקות אחר כיווני התפתחותו בעולם המודרני של היום.

היחידה לביטחון לאומי מציעה ללקוחותיה, במסגרת חטיבת ההכשרות וההדרכות, מגוון סדנאות וימי עיון בתחומי החבלה הכוללים את הנושאים והתכנים הבאים:

  • הכרות ראשונית ובסיסית עם עולם החבלה.
  • החבלה בשירות ארגוני הטרור – פיתוח חשיבה פח”עית סדנא עיונית ומעשית .
  • החבלה בשירות ארגוני הפשיעה – מודוס אופרנדי של עולם הפשע .
  • הכרת איומים בארץ ובחו”ל ודרכי התמודדות עם מתארים דומים.
  • הערכת סיכונים בעת אירוע .
  • בניית תיקי שטח ופק”מ כמענה אבטחתי לאיומים.
  • סדנאות העשרה כלליות בנושא החבלה.
  • מודול חבלה מקיף במסגרת קורס מנב”טים של משטרת ישראל