החטיבה להדרכות והכשרות של היחידה לביטחון לאומי מעבירה ללקוחותיה, במסגרת ימי עיון וסדנאות הכשרה, פרק מיוחד בנושא חקירות ותשאול. הנושא מועבר ע”י מיטב המומחים בארץ, יוצאי יחידות מובחרות,שעסקו ועדיין עוסקים בתחום החקירות והתשאול.

באומנות החקירה והתשאול נדרשת יכולת מקצועית גבוהה, ע”מ לגבש תמונה כוללת מכל מרכיבי החקירה והתשאול.מסקנות החוקר או המתשאל, עשויות להביא, בסופו של דבר, להאשמה או זיכויו של החשוד בעבירה.

מומחי היחידה לביטחון לאומי בחקירות ותשאול, היו שותפים בכירים בחקירתם של בכירי הממשל, וחקירת בכירי המחבלים,בחקירות מסובכות,תוך כדי פתרון בעיות אובייקטיביות המתעוררות במהלך החקירות או התשאול.

ניסיון רב שנים זה, מועבר אליכם בסדרת סדנאות מרתקות ומקצועיות.

מכלול הנושאים בתחום החקירות והתשאול כולל את:

הבסיס הנורמטיבי לחקירות.

חקירה ותשאול – הגדרות.

מטרות החקירה:

חשיפת עבירות,אף במקרה שהעבריין אינו כבר בין החיים.

גילוי העבריין,לרבות איכונו ומעצרו.

מניעת המשך הנזק ,לאתר חומרים מסוכנים, או מציאת רכוש גנוב, גם אם ברור כי העבריינים מתו.

איסוף ראיות לצורך העמדת האשמים לדין.

גילוי האמת,”לנקות את הנקי”.

מטרות התשאול:

השגה כדין של הודאה תקפה מחשוד: התוודות -Confession ,מודה במקצת – Admission.

הודאה שלילית, השגת מידע, גילוי זהותם של שותפים נוספים לעבירה,גילוי זהותם של נפגעי עבירה נוספים, גילוי ראיות. חפציו, איתור רכוש גנוב, אמל”ח, סמים’קבלת מידע למניעת עבירות, אימות מידע שהתקבל ממקורות אחרים, לחזות . אסטרטגיות עתידיות של ההגנה.

במקרים ייחודיים: לגייס ולהפעיל סוכן; או עד תביעה / מדינה; או גיוס למטרות תעמולה גלויה.

הצדדים לתשאול,תהליך קבלת ההחלטות אצל המתושאל וטכניקות של תשאול.

טיפולוגיה של נחקרים.