תופעת הטרור העולמי, שאופיין משך עשרות בשנים כ”מערכת רב-  קוטבית” , המושתת על ערב רב של ארגונים קטנים וגדולים, כמעט ללא קשר כל אידאולוגי , אירגוני ומעשי הלכה ולמעשה, משנה את פניה והופכת יותר ויותר למערכת ,המאופיינת במספר שחקנים מצומצם יותר, בה ארגוני טרור ותיקים ”הולכים ונכחדים” מן המפה העולמית  .

בחינת מדוקדקת של תמונת המצב של הטרור העולמי כיום, מגלה לנו מס’ תופעות מרכזיות מעניינות:

 שת”פ בין ארגוני הטרור  :

ארגונים אלו , הגם שמושתתים על אידאולוגיה שונה ומטרות קצה שונות,  עושים שימוש לא מועט ברעיונות ,אסטרטגיות ואף תשתיות המשותפות לארגוני טרור אחרים ולעיתים אף יריבים.

 

 טרור בשרות מדינה או ”ישות מדינית” מוכרת :

מדינות שונות ברחבי העולם, עושות שימוש בנשק הטרור על מנת לקדם אינטרסים מדיניים , לאומיים או כלכליים ע”י הפעלתם של ארגוני טרור ”מטעם”, המשרתים את האינטרסים של אדוניהם וזאת תוך טשטוש הזיקה או הקשר שבין המדינה לבין ארגון הטרור.

 

 תופעת טרור היחידים :

תופעה שהתקיימה מאז ומעולם , אך תמיד נדחקה לשוליים . כיום בשל ההתקדמות הטכנולוגית והנגישות הרבה למידע טכנו מבצעי  והחשיפה התקשורתית הרבה , הביאה להתגברותם של של פעולות טרור היחידים בכלל התודעה העולמית.

 

 חזרתו של הטרור הימי:

מיצובה מחדש של תופעת הטרור הימי במפת הטרור העולמי ככלי שרת לגיוס כספים של ארגוני הטרור או מנוף לחץ בידי ארגוני הטרור כנגד הכלכלה העולמית.

 

סדנא מרתקת המוגשת ע”י מומחה היחידה לביטחון לאומי וכוללת סקירה כללית  ויזואלית של  ארגוני הטרור המובילים בעולם  בחתך הגאוגרפי .כן נסקור את ארגוני הטרור המרכזיים הפועלים בשרותן של מדינות .נקודה נוספת עליה נעבור, תהייה בחינתם של מערכות הקשרים בין הארגונים השונים ברחבי העולם תוך התמקדות בתכנים והאמצעים שבהם משתפים הארגונים השוניםולסיכום נבחן יחדיו כיווני התפתחות עתידיים של תופעת הטרור העולמי.