המודיעין מהווה מרכיב מרכזי ביכולותיו מערך אבטחה נתון למלא את משימותיו ולעמוד ביעדיו. בניה מקצועית של מערך המודיעין ושמירת כשירותו השוטפת הינם ערובה לשמירת יכולתו של מערך האבטחה לאפשר לחברה/גוף לנהל את משימותיהם.

היחידה לביטחון לאומי, במסגרת חטיבת ההכשרות וההדרכות, מציעה ללקוחותיה בנייה ושדרוג של יחידות מודיעין פנימיות. מגוון הנושאים אותם מעבירים צוות אנשי המקצוע של היחידה לביטחון לאומי כוללים:

הדרכת מנהלי מודיעין.

קורסים במקצועות המודיעין השונים.

סיוע לחברות הפועלות באזורים המוגדרים בסיכון-גבוה.

יצירת תמונת מודיעין במשימות אד-הוק.

תחומי המודיעין מועברים במסגרת סדנאות וימי עיון מקצועיים לגופים העוסקים בתחומי פעילויות שונים הכוללים בין השאר:

אכיפת החוק.

לחימה בטרור.

אבטחת אישים.

אבטחת מתקנים.