בחינת המצב הקיים ברשות/בארגון(הערכות להתמודדות עם מצבי חירום).

עדכון/שדרוג/הכנה של תוכנית אינטגרטיבית להתמודדות עם מצבי חירום.

ביצוע הדרכות סקטוריאליות (בחתך למכלולי הארגון בחירום) בתחום אחריותם וכנגזר מהתוכנית  

הכלל ארגונית שתוכן.

ביצוע תרגיל מנהלים (“משחק מלחמה”) שולחני לבחינת המענה שינתן לתרחישי חירום שונים.

תרגיל מעשי בשטח שיכלול הפעלת כוחות (כולל כוחות חירום חבירים) ומתן מענה מלא לתרחישים שונים.