מצבי חירום מציבים בפני גורמים ומוסדות המטפלים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים אתגרים וקשיים. הכרת מאפייני צרכים, התנהגות ותגובות אופייניות בקרב סוגי אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, כמו: קשישים, נכים, חולי נפש, מוגבלים וכיוב’, והכרת עקרונות ודרכי פעולה משפחתיים, קהילתיים ומוסדיים עשויים לסייע לצוותי סיעוד, בטחון וסיוע בהיערכות וטיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. יעוד הסדנא: לרכוש ידע וכלים מעשיים בהיערכות והתמודדות משפחתית, קהילתית ומוסדית לטיפול באוכלוסייה לפני, תוך כדי ואחרי מצבי חירום. כולל בניית צוותי חירום מוסדיים, והכרת הממשקים עם גס”פים – גורמי סיוע פוטנציאליים.