הכנת סקר מקיף לבדיקת אמצעי המקלוט, הנתונים והאפשרויות שקיימות במתקן במקרה חירום, התקפת טילים, או, רעידת אדמה.

הסקר יכלול תיאור מפורט של המתקן וכל אמצעי החירום הקיימים בו כולל בדיקת פערים מול דרישות פיקוד הערוף. כמו כן, הנחיות לנקיטת פעולות וצעדים בזמן חירום והנחיות לשוהים במתקן בזמן זה.

הגדרת דרכי ושטחי פינוי וצירי פינוי לשעת חירום, הנחיות התגוננות בהישמע אזעקות, הנחיות שימוש במרחב מוגן וציוד אלמנטרי הנדרש לשעת חירום.