הכשרת יחידת חילוץ קל/בינוני צוותי חילוץ קומתיים במטרה מענה מיידי ומענה ראשוני בהצלת חיים במקרה של אירוע.

הכרת סדר פעולות בעת אירוע.  בקיאות בעזרה ראשונה ופינוי נפגעים. בקיאות בחילוץ בסיסי

קל/בינוני. הכרת טיפול בתשתיות. הכרת כיבוי אש. בקיאות באיתור, חילוץ ופינוי לכודים.

הכרת נוהל חבירה לכוחות סיוע.