דרכי פעילות והתמודדות מול אוכלוסיה במצבי ואירועי חירום –

 היבטים ארגוניים, תקשורתיים ופסיכולוגיים( תוך התאמה לבעלי תפקידים שונים):

רקע: גורמים שונים משפיעים על התנהגות ותגובות אנשים המצויים במצבי לחץ וחירום. גורמי בטחון, הצלה ובטיחות נדרשים להתמודד עם תגובות לחץ קשות מצד האוכלוסיה בזירת האירוע, כמו היסטריה, פאניקה, התנהגות המון ועוד. יעוד הסדנא:  לסייע להכיר את מאפייני התנהגות ותגובות הקהל במצבי חירום, את השפעותיהם והשלכותיהם , ולרכוש עקרונות, ודרכי פעולה בהתמודדות  אישית וצוותית עם תגובות אלה.

סגנונות מנהיגות במצבי משבר וחירום

רקע: משחר ההיסטוריה נבחנו סגנונות מנהיגות וניהול, על מנת לטפח את המנהיג האופטימאלי להתמודדות עם מצבי משבר וחירום. יעוד הסדנא: ללמוד ולהכיר מודלים וסגנונות של מנהיגות וניהול במצבי משבר וחירום מסוגים שונים.