פינוי אוכלוסיה ממקומות סכנה, הינה משימה מורכבת מבחינה אנושית , מבצעית ותקשורתית. הכרת הגורמים המעורבים ומשפיעים על הפינוי – כמו צרכים והתנהגות אוכלוסייה מפונה, וכן הכרת מודלים ועקרונות פעולה בנושא זה עשויים להשפיע באופן מכריע על הצלחת הפינוי. יעוד הסדנא: להכיר את מיגוון הגורמים המשפיעים על נכונות היחיד והמשפחה להתפנות, על בסיס ניסיון בארץ ובעולם, למפות גורמים בולמים וגורמים מסייעים ארגונית, פסיכולוגית ותקשורתית, להתייחס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ולרכוש עקרונות ודרכי פעולה לפינוי אוכלוסייה באירועי משבר וחירום.