מצבי לחץ מאופיינים בין השאר בקשיים ובעיוותי תקשורת בין אישית. הכרת הגורמים המשפיעים על התקשורת ועיוותיה, ולימוד עקרונות ודרכים לשיפור התקשורת עשויים לתרום לשיפור התקשורת ויחסי האנוש בארגון.  יעוד הסדנא: להכיר את מאפייני התקשורת במצבי לחץ , את הגורמים המפריעים והתורמים לתקשורת איכותית, להכיר את השפעת התפיסה הבין אישית על התקשורת, ולכוש עקרונות, “טיפים” וכלים לתקשורת בין אישית פעילה ואפקטיבית.